August 9, 2022

loopnewz

News 24/7

BigPanda, компания за управление на ИТ, която използва изкуствен интелект за откриване и разрешаване на прекъсвания, набира 190 милиона долара, водени от Advent and Insight при оценка от 1,2 милиарда долара (Chris Metinko/Crunchbase News)




Крис Митенко / Crunchbase новини:

BigPanda, компания за управление на ИТ, която използва изкуствен интелект за откриване и разрешаване на прекъсвания, набира 190 милиона долара, водени от Advent and Insight при оценка от 1,2 милиарда долараБазираната в Сан Франциско BigPanda, която помага на ИТ отделите да поддържат своите цифрови услуги, достига стойност от 1,2 милиарда долара, след като увеличи 190 милиона долара…





Source link