August 9, 2022

loopnewz

News 24/7

Анализ на инвестициите в рисков капитал за 2021 г.: Vision Fund 2, 35,2 милиарда долара, и Tiger Global, 29,6 милиарда долара, ръководят или ръководят повечето кръгове; YC беше най-натоварената с 642 сделки (Joanna Glasner/Crunchbase News)
Джоана Гласнър / Crunchbase новини:

Анализ на инвестициите в рисков капитал за 2021 г.: Vision Fund 2, 35,2 милиарда долара, и Tiger Global, 29,6 милиарда долара, ръководят или ръководят повечето кръгове; YC беше най-натоварената с 642 сключени сделкиВ дивата година за стартиращо финансиране една променлива остана постоянна: най-активните инвеститори и чекописци са имена, през които са минавали дълго време.

Source link