January 17, 2022

loopnewz

News 24/7

„Биткойн“: Няма „убедителен аргумент“ за криптовалута в Обединеното кралство, казва комисията на Камарата на лордовете | Бизнес новиниКомисия в Камарата на лордовете предупреди, че създаването на официална цифрова валута в Обединеното кралство може да представлява “значителни рискове” за банките.

Комисията по икономически въпроси на Камарата на лордовете заяви, че въвеждането на цифрова валута за централните банки “ще има дълготрайни последици за домакинствата, бизнеса и паричната система”.

Служителите на Bank of England са сред 90-те централни банки по света Проучете дали трябва да се въведат цифрови валути.

„Въвеждането на CIB валути в Обединеното кралство ще има далечни последици за домакинствата, бизнеса и паричната система за десетилетия напред и може да създаде значителни рискове в зависимост от това как е проектирана“, се казва в доклад на комисията.

„Тези рискове включват държавно наблюдение на избора на разходите на хората, финансова нестабилност, тъй като хората конвертират банковите депозити в цифрови валути на централната банка по време на периоди на икономически стрес, увеличаване на властта на централната банка без достатъчно контрол и създаване на централна точка на провал, която би била целта на враждебна национална държава или престъпни образувания.

Експертите не могат да убедят своите колеги от CBDC

Комисията стигна до заключенията си, след като изслуша показания на свидетели, включително управителя на Bank of England Андрю Бейли, неговият заместник сър Джон Кънлиф, икономическият секретар на Министерството на финансите Джон Глен и висш служител на Министерството на финансите Чарлз Роксбърг.

Експертите не успяха да дадат “убедителен аргумент” защо Обединеното кралство се нуждае от цифрова валута.

Криптовалутата “Бриткойн” може да увеличи ролята на държавата в нашите финанси

Но колегите добавиха, че е важно да се проучат подробностите за цифровата валута и насърчиха служителите на BoE да продължат да я изследват.

Лайт Халаф, ръководител на инвестиционния анализ в AJ Bell, призна, че съществуват рискове с CBDC, но той носи и ползи, включително по-евтино прехвърляне на средства в чужбина.

„Дигиталната валута може също да улесни малките плащания, които могат да станат по-икономични, ако цифровата валута успее да намали таксите за транзакции“, каза той.

„Това може да бъде полезно за търговски транзакции с ниска стойност, отваряйки възможността на клиентите да плащат малки суми за преминаваща услуга, като например четене на една новинарска статия, вместо да плащат месечен абонамент.

„Биткойн“: BOE търси възгледи за икономическото въздействие

Халаф добави, че “цифровият паунд” може да генерира “програмируеми” пари, което означава, че транзакциите се извършват, когато са изпълнени определени критерии.

Абонирайте се за ежедневния подкаст на адресApple PodcastИgoogle подкастИspotifyИвисокоговорител

„Това теоретично може да включва автоматично таксуване за интелигентен електромер въз основа на употреба, автоматично плащане на данъци в момента на транзакция или данъкоплатец, който иска възстановяване на данъци върху пенсионните вноски.

“Въпреки това, тези потенциални ползи трябва да бъдат претеглени спрямо рисковете. Особено като се има предвид, че всяка цялостна финансова иновация вероятно ще бъде обединяващ вик за измамници, които ще се стичат на мястото на всяко объркване, за да присвоят средства, когато е възможно.”Source link

Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Fortnite free skins
insta followers generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Robux generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Robux generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Cash app generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Tiktok generator
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Onlyfans hack
Onlyfans hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Cash app generator
Robux generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
insta followers generator
among us hack
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
among us hack
Robux generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
among us hack
among us hack
Brawl star coins
Brawl star coins
coc generator
coc generator
coc generator
coc generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Coin Master hack
Coin Master hack
among us hack
among us hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Coin Master hack
Coin Master hack
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator