January 17, 2022

loopnewz

News 24/7

Пакистан приветства изявлението на петте страни за предотвратяване на ядрена война | Новини за ядрените оръжия


Седмица след като съперникът Индия излезе с подобно изявление, Пакистан казва, че ходът на петте световни сили е “положително развитие”.

Пакистанското правителство приветства съвместното изявление на Групата на петте за предотвратяване на ядрена война като “положително развитие”, каза говорител на пакистанското външно министерство седмица след като регионалният й съперник Индия излезе с подобно изявление.

„Като отговорна държава с ядрени оръжия, Пакистан подкрепя целите за глобално, недискриминационно и неразпространяващо ядрено разоръжаване“, се казва в изявление на пакистанското външно министерство в четвъртък в отговор на изявлението на петте държави, публикувано на 3 януари.

В изявлението се цитира говорителят на външното министерство Асем Ифтихар, който казва, че изявлението на петте страни “е в съответствие с разпоредбите на първата специална сесия за разоръжаване на Общото събрание на ООН – като критичното внимание е равнопоставената и ненакърнена сигурност”.

Групата на петте се състои от САЩ, Обединеното кралство, Русия, Китай и Франция.

Interactive - Световният ядрен клуб

Индия и Пакистан изпробваха ядрени оръжия, което ги направи част от осем страни по света, които публично се обявиха, че притежават ядрени оръжия за масово унищожение.

Другите държави са САЩ, Русия, Обединеното кралство, Франция, Китай, Израел и Северна Корея.

Според водещата организация за проследяване на ядрени оръжия, Федерацията на американските учени, Израел се оценява на 90 ядрени оръжия. Израел обаче води политика на неяснота и не е потвърдил или отрече официално съществуването му.

Индия и Пакистан отказаха да подпишат Договора за неразпространение на ядрени оръжия (обикновено наричан Договор за неразпространение на ядрени оръжия) или да ратифицират Договора за всеобхватна забрана на ядрени опити (CTBT). Северна Корея се оттегли от Договора за неразпространение на ядрено оръжие през 2003 г.

Южноазиатски контекст

Обръщайки се към петте големи държави, говорителят на пакистанското външно министерство повтори предложението на Пакистан за регионална “стратегическа система за ограничаване”.

Асим Ифтихар каза: „В контекста на Южна Азия предложението на Пакистан за система за стратегическо ограничаване, която включва ограничаване на ядрените и ракетните оръжия, конвенционалното балансиране и разрешаването на конфликти, може да допринесе значително за поддържане на стратегическа стабилност и избягване на военни конфликти“.

„Това също така ще наложи избягване на погрешни схващания относно пространството за война в ядрена среда“, каза той, имайки предвид разработването от Индия на противосателитни оръжия, които могат да бъдат изстреляни към обекти в околоземна орбита.

„Пакистан е напълно съгласен с необходимостта от ефективни мерки от всички ядрени сили за защита срещу всяка неразрешена или непреднамерена употреба на ядрени оръжия“.

На 7 януари индийското правителство излезе с подобно изявление, в което приветства позицията на петте държави относно предотвратяването на ядрена война.

„Приветстваме съвместното изявление от тази седмица, което потвърждава важността на справянето с ядрените заплахи и потвърждава желанието да работим за създаване на по-благоприятна среда за сигурност за напредък в разоръжаването с крайната цел за свят, свободен от ядрени оръжия с ненакърнена сигурност за всички, “, каза говорител на министерството на външните работи на Индия Ариндам Багчи.

Отношенията между Индия и Пакистан бяха почти замразени след военното противопоставяне през 2019 г. в спорния северен регион Кашмир, което го доведе до ръба на нова война.

Индийската армия нанесе въздушни удари в пакистанска територия след самоубийствена атака на кашмирски бунтовници, при която бяха убити 40 индийски сили за сигурност в администрирания от Индия Кашмир.

Пакистан отговори, като предприе свои собствени въздушни атаки срещу цели в управлявания от Индия Кашмир и противопоставянето приключи само два дни по-късно, когато Пакистан върна индийски пилот на изтребител, който беше свален по време на схватките.

Source link

Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Fortnite free skins
insta followers generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Robux generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Robux generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Cash app generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Tiktok generator
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Onlyfans hack
Onlyfans hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Cash app generator
Robux generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
insta followers generator
among us hack
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
among us hack
Robux generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
among us hack
among us hack
Brawl star coins
Brawl star coins
coc generator
coc generator
coc generator
coc generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Coin Master hack
Coin Master hack
among us hack
among us hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Coin Master hack
Coin Master hack
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator