January 17, 2022

loopnewz

News 24/7

“Химически коктейл”: канализация, кал и пластмаса, течащи през английски реки, казват депутати | Новини за климатаГрупа депутати предупредиха днес, че канализацията, животинските отпадъци и химикалите задушават живота по английските реки.

В остър доклад комисията за одит на околната среда на Парламента (EAC) обвини мръсната вода в Англия за „хронично недостатъчно инвестиране“ и „множество провали“ в управлението.

Замърсяването от селското стопанство, канализацията, пътищата и пластмасите за еднократна употреба допринасят за опасен „химичен коктейл“, минаващ през водните пътища, казаха те, като само 14% от реките се считат за екологично полезни.

Депутатите предупредиха, че е трудно дори да се разбере напълно състоянието на реките в Англия поради недостатъчно финансиране и остарял мониторинг, като съкращенията в Агенцията по околна среда (EA) им пречат да открият замърсяване.

Те казаха, че EA и водните компании трябва ясно да уведомяват обществеността за изхвърлянето на отпадни води, така че да не плуват в зони с вредни бактерии, присъстващи в канализацията и животинските утайки.

Председателят на комисията и депутат от консерваторите Филип каза пред Sky News: „Честно казано, през последните 60 години, тъй като нашите канализационни и канализационни системи са под земята, далеч от поглед, ние не сме инвестирали в пречистване на вода, за да се справим с увеличените инвестиции в това, което е било случващо се над земята”.

Той каза, че тези надземни застройки включват нови жилища, промишлени съоръжения и интензивно земеделие.

Но той призна, че е имало “значително подобрение” около плажовете и промишлените химикали.

Комисията иска поне една „широко разпространена употреба“, предназначена за плуване във всяка зона на водна компания до 2025 г.

Множество натиск

Докладът предупреждава, че цъфтежът на водорасли, подхранван от животински изпражнения и отпадъчни води, прекъсва кислорода от растенията и животните, което заедно с пластмасово и химическо замърсяване „създава множество стресове, които подкопават здравето и устойчивостта на сладководни екосистеми“.

Оттокът от интензивното животновъдство и птицевъдство оказва „огромен натиск“ върху определени водосбори, като този, вливащ се в река Уай, която минава през „столицата на птиците“ на Англия.

Комисията призовава за “промяна на темпото” чрез по-строга регулация, инвестиции на водни компании и евентуално ограничаване на бонусите за ръководителите на компании.

Изпълнителният директор на Surfers Against Sewage Хюго Таголм каза, че наводненията в канализацията са “магистрали за замърсяване”, които изхвърлят вредна смес от патогени, химикали, антибиотици и микропластмаса в чувствителни местообитания и сини пространства, които хората използват все повече за здраве и благополучие.

„Оспорваме дали настоящата система за тестване на качеството на водата наистина защитава хората или дивата природа“, добави Тагхолм.

Министърът на околната среда Ребека Боу каза, че правителството приветства доклада, който “подчертава много от областите, с които това правителство сега се занимава”.

Тя каза, че новият закон за околната среда “предлага повече защита срещу замърсяване на водата от всякога”.

Правителството е поело законови задължения да накара водните компании да намалят вълните от бури, които изхвърлят битовите отпадъци във водните пътища, когато канализацията е наводнена.

Тя добави: „Ние предоставяме целенасочени действия и практическа подкрепа на фермерите за намаляване на замърсяването от земеделието, удвоявайки бюджета за този подход и го разпространявайки в цяла Англия.

Гледайте Daily Climate Show в 20:30 ч. от понеделник до петък в Sky News, уебсайта и приложението Sky News, в YouTube и Twitter.

Шоуто изследва как глобалното затопляне променя нашия пейзаж и подчертава решенията за кризата.Source link

Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Fortnite free skins
insta followers generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Robux generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Robux generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Cash app generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Tiktok generator
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Onlyfans hack
Onlyfans hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Cash app generator
Robux generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
insta followers generator
among us hack
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
among us hack
Robux generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
among us hack
among us hack
Brawl star coins
Brawl star coins
coc generator
coc generator
coc generator
coc generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Coin Master hack
Coin Master hack
among us hack
among us hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Coin Master hack
Coin Master hack
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator