January 17, 2022

loopnewz

News 24/7

Спад в продажбите на дребно в САЩ през декември с Omicron и липса на ограничаване на разходите | Бизнес и икономически новини


Продажбите на дребно паднаха рязко през декември, тъй като инфлацията и недостигът в Omicron заличиха потребителските разходи.

Тройният удар на Omicron, недостигът и инфлацията нанесоха тежък удар върху продажбите на дребно в САЩ миналия месец, тъй като стабилният американски потребител загуби част от хармонията си в разходите.

Продажбите на дребно и хранителни услуги в САЩ са паднали с 1,9 процента през декември, според предварителната оценка на Министерството на търговията на САЩ, публикувана в петък. Това е най-големият спад от 10 месеца и следва през ноември, когато продажбите на дребно нараснаха с 0,2 процента.

Early Snap е един от първите доклади с данни, които отразяват въздействието на бързо разпространяващата се променлива Omicron върху икономическото възстановяване в Съединените щати. Някои анализатори обаче твърдят, че постоянният недостиг и подклажданите повишения на цените са основни фактори, влияещи върху потребителските разходи, които движат около две трети от икономическия растеж на САЩ.

„Спадът на продажбите на дребно с 1,9% през декември изглежда отразява предимно продължаващото въздействие на по-високите цени и намаляването на потреблението, със скромно въздействие от вълната на Omicron“, каза в бележка Майкъл Пиърс, главен икономист в САЩ в Capital Economics. на клиентите.

Декември обикновено е силен месец за продажби на дребно, но изключително важният празничен сезон на пазаруване започна рано миналата година, тъй като потребителите получиха съобщението, че кризите във веригата на доставки могат да причинят хаос в техните списъци с подаръци.

„Ранното пазаруване по празниците, причинено от опасенията във веригата за доставки, по-високите цени и разпространението на Omicron доведоха до внезапно свиване на продажбите на дребно през декември“, каза Лидия Борсур, главен икономист за САЩ в Oxford Economics.

Всъщност мрачните декемврийски данни показват, че една добре балансирана година е отбелязала ръст на общите продажби за 12-те месеца на 2021 г. с 19,3% спрямо 2020 г.

Но се задават попътни ветрове. Omicron предизвика вълна от работници, които поискаха пациенти, както и отменяха полети и събития. Очаква се вирусът, съчетан с висока инфлация и постоянен недостиг на материали и работници, да повлияе на растежа през последните три месеца на 2021 г. Анализаторите виждат намаляващата инерция като риск за намаляване на прогнозите за растежа за първите три месеца на тази година.

„Потребителските разходи ще останат крайъгълен камък на икономическия растеж тази година, но краткосрочната траектория ще бъде нестабилна на фона на нарастващите случаи на използване на Omicron“, каза Босор.

Потребителите видяха цените, които плащаха за стоки и услуги през декември Най-голямото годишно увеличение от 1982 г. Но в знак, че инфлацията може да намалее през следващите месеци, тя се засилва Цените на производител са намалени Миналия месец.

В края на миналата година Фед измести фокуса си от поддържането на ниски разходи по заеми, за да подпомогне възстановяването на пазара на труда в САЩ, и към поддържане на капак на инфлацията.

На последното си заседание през 2021 г. Фед заяви, че е видял поне три повишения на лихвите за охлаждане на инфлацията тази година и много анализатори сега призовават за четири.

Source link

Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Tiktok generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Fortnite free skins
insta followers generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
insta followers generator
Robux generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Robux generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
Robux generator
Fortnite free skins
Robux generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Robux generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Tiktok generator
Fortnite free skins
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free vbucks
insta followers generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Robux generator
Tiktok generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Cash app generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Cash app generator
Cash app generator
Cash app generator
insta followers generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Tiktok generator
Cash app generator
Robux generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free skins
Tiktok generator
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free skins
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Onlyfans hack
Onlyfans hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Cash app generator
Robux generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Free fire hack
Free fire hack
insta followers generator
among us hack
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Pokemon Hack
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
among us hack
Robux generator
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Cash app generator
Robux generator
Cash app generator
Cash app generator
Fortnite free skins
Tiktok generator
Fortnite free vbucks
Cash app generator
insta followers generator
Fortnite free vbucks
among us hack
among us hack
Brawl star coins
Brawl star coins
coc generator
coc generator
coc generator
coc generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Clash royale generator
Coin Master hack
Coin Master hack
among us hack
among us hack
Free fire hack
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
Fortnite free vbucks
insta followers generator
insta followers generator
insta followers generator
Robux generator
Robux generator
Robux generator
Fortnite free skins
Fortnite free skins
Coin Master hack
Coin Master hack
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator
Tiktok generator