May 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Meta е изправена пред групово дело за 3,1 милиарда долара в Обединеното кралство, в което се твърди, че е злоупотребила с пазарното господство на Facebook и е идентифицирала файл "несправедлива цена" За данни на 44 милиона потребители в Обединеното кралство от 2015 до 2019 г. (Mike Butcher / TechCrunch)
Майк Бъчър / Вземете Crunch:

Meta е изправена пред групово дело за 3,1 милиарда долара в Обединеното кралство, в което се твърди, че злоупотребява с пазарното господство на Facebook и е определила „несправедлива цена“ за данните на 44 милиона потребители в Обединеното кралство от 2015 до 2019 г.Експерт по право на конкуренцията, подкрепен от мощен фонд за съдебни спорове, е готов да заведе колективен иск за милиарди долари…

Source link