May 18, 2022

loopnewz

News 24/7

Google приема 10-тонална скала за тон на кожата на монаха, за да научи разнообразието в своя AI, заменяйки шесттоновата скала на Фицпатрик (Стивън Шанкланд/CNET)
Стивън Шанкланд / cnet:

Google приема 10-цветна скала за тон на кожата на монах, за да научи разнообразието в своя AI, заменяйки шестцветната скала на Фицпатрик– Ще забележите скалата за тон на кожата на монах в търсенията, свързани с красотата, но Google също я вгражда дълбоко в своята AI инфраструктура, както се съобщава в Google I/O. – Стивън Шанкланд

Source link