May 18, 2022

loopnewz

News 24/7

Nexite, която разработва система за етикетиране и платформа за данни за проследяване на информация за стоки в магазина, набира 67 милиона долара в серия C, като общото си финансиране достига 100 милиона долара (Ingrid Lunden/TechCrunch)
Ингрид Лунден / Вземете Crunch:

Nexite, която разработва система за етикетиране и платформа за данни за проследяване на информация за стоки в магазина, набира 67 милиона долара в серия C, като общото си финансиране достига 100 милиона долараКогато става въпрос за търговски иновации, физическата търговия на дребно често се чувства така, сякаш получава краткия край на разработка спрямо най-новите…

Source link