[Thread] Главният продукт на Twitter Кайвон Бейкпур казва, че напуска по искане на главния изпълнителен директор Параг Агравал, който иска да "Отведете екипа в друга посока" (@kayvz)Вграждане на туит:

[Thread] Главният продукт на Twitter Kayvon Beykpour каза, че напуска по искане на главния изпълнителен директор Параг Агравал, който иска да „отведе екипа в друга посока“– Прекъсване на родителския ми отпуск, за да споделя някои новини, свързани с Twitter @: Напускам компанията след повече от 7 години.

Source link

1 thought on “[Thread] Главният продукт на Twitter Кайвон Бейкпур казва, че напуска по искане на главния изпълнителен директор Параг Агравал, който иска да "Отведете екипа в друга посока" (@kayvz)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *