May 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Отговорно приемане на AI в облака


Infosys-MIT قفل Изображение на лого на заключване

Благодарим ви, че се присъединихте към нас в Cloud Hub: От облачен хаос до яснота.

Изкуство на инвентара от човешкия изкуствен интелект

Преобразуващият потенциал на алгоритмичните системи и степента на тяхното въздействие, както и липсата на надзор, могат да донесат някои репутационни, финансови и етични рискове. Отговорният AI е необходим, за да осигури увереност на потребителите и да изгради непрекъснато доверие в системите, базирани на AI.

щракнете тук да завърши.Source link