May 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Google избягва наказания, след като американски съдия се произнесе срещу Министерството на правосъдието, което твърди, че Google обучава служителите си да избягват законно разкриване чрез копиране на имейли на консултанти (Peter Blumberg/Bloomberg)
Питър Блумбърг / Блумбърг:

Google избегна наказанията, след като съдия от САЩ се произнесе срещу Министерството на правосъдието, което твърди, че Google обучава служителите си да избягват разкриване на закони чрез преписване на имейли на консултанти.Google на Alphabet Inc. избяга. на съдебни наказания, след като Министерството на правосъдието я привика за укриване на документи от държавни адвокати.

Source link