May 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Базираната в Монреал Vention разработва софтуер, за да помогне на компаниите да автоматизират производствения си етаж и набира около 95 милиона долара в серия C, водена от грузински партньори (Charlize Alcaraz/BetaKit)Чарлз Алкараз / BetaKit:

Базираната в Монреал Vention разработва софтуер, който да помогне на компаниите да автоматизират производствения си етаж, набирайки около 95 милиона долара в серия C, водена от грузински партньориБазираната в Монреал индустриална технологична компания Vention събра 123,7 милиона канадски долара (95 милиона долара) от финансиране от серия C.

Source link