May 19, 2022

loopnewz

News 24/7

Материалната сигурност, която помага на организациите да защитават чувствителна информация, съхранявана в имейл акаунти, дори ако е компрометирана, набира 100 милиона долара от серия C при оценка от 1,1 милиарда долара (Kenrick Kay/Forbes)
Кенрик Кей / Forbes:

Материалната сигурност, която помага на организациите да защитават чувствителна информация, съхранявана в имейл акаунти, дори ако е компрометирана, набира 100 милиона долара в оценки от серия C на 1,1 милиарда долараНарастващата вълна от съкращения в технологиите накара главните изпълнителни директори да са нещастни, че наеха толкова бързо по време на пандемията.

Source link