June 27, 2022

loopnewz

News 24/7

Нов двупартиен законопроект на Сената ще забрани на компании с 20 милиарда долара годишни цифрови рекламни транзакции да участват в повече от една част от дигиталната рекламна екосистема (Keach Hagey/The Wall Street Journal)
кич хаги / The Wall Street Journal:

Нов двупартиен законопроект на Сената ще забрани на компании с 20 милиарда долара годишни цифрови рекламни транзакции да участват в повече от една част от цифровата рекламна системаЗаконодателството, което има известна демократична подкрепа, цели конфликт на интереси в индустрията на рекламните технологии

Source link