June 30, 2022

loopnewz

News 24/7

Анализът установи, че HiMama и други популярни приложения за дневни грижи нямат двуфакторно удостоверяване и елементи със застрашаващи поверителността функции, като например тракери, които не са разкрити в политиките за поверителност (Alexis Hancock/Electronic Frontier…)
Алексис Ханкок / Фондация Electronic Frontier:

Анализът установи, че HiMama и други популярни приложения за дневни грижи нямат двуфакторно удостоверяване (2FA) и имат функции, застрашаващи поверителността, като тракери, които не са разкрити в политиките за поверителностМиналата година няколко родители в EFF регистрираха децата си в детска градина и веднага им беше казано да изтеглят приложение, за да управляват грижите за детето си.

Source link