June 26, 2022

loopnewz

News 24/7

В първия си годишен доклад надзорният съвет на Meta казва, че компанията е постигнала известен напредък, но трябва да подобри прозрачността относно премахването на съдържание (Naomi Nix/The Washington Post)
Наоми Никс / Вашингтон пост:

В първия си годишен доклад надзорният съвет на Meta заяви, че компанията е постигнала известен напредък, но трябва да подобри прозрачността около премахването на съдържание– Надзорният съвет издава годишен доклад, в който се очертава съответствието на компанията с препоръките на политиката – повече от година след нейното създаване…

Source link