June 30, 2022

loopnewz

News 24/7

Доклад: Приходите от видеоигри в Китай паднаха за трети пореден месец през май, падайки с 6,7% на годишна база до 3,4 милиарда долара, на фона на забавяне на икономиката и регулаторна несигурност (Xinmei Shen/South China Morning Post)
Синмей Шин / South China Morning News:

Доклад: приходите от видеоигри в Китай паднаха за трети пореден месец през май, падайки с 6,7% на годишна база до 3,4 милиарда долара, на фона на забавяне на икономиката и регулаторна несигурностПриходите от видеоигри в Китай паднаха с 6,7% до 3,4 милиарда долара през май, движени най-вече от по-ниските разходи за мобилни игри…

Source link