June 30, 2022

loopnewz

News 24/7

Земетресение в Афганистан: Без храна, без подслон, страх от холераСекундер Кермани съобщава от Пактика, Афганистан, където оцелял казва, че е загубил 20 роднини.Source link