July 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Хакерски активист твърди, че Craiyon, подобен на DALL-E, преди DALL-E mini, е произвеждал изображения на чернокожи жени, носещи сари почти всеки път, когато прави празна заявка за търсене (Nilesh Christopher/Останалата част от света)
Нилеш Кристофър / Останалата част от света:

Хакерски активист твърди, че Craiyon, подобен на DALL-E, известен преди като DALL-E mini, е произвеждал изображения на черни жени, носещи сари почти всеки път, когато е изпратил празна заявка за търсене.Изображенията представляват грешка в системата, която дори нейният създател не може да обясни. Както повечето хора, които са силно свързани с интернет…

Source link