July 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Coinbase казва, че планира да затвори своята самостоятелна професионална услуга, фокусирана върху търговеца, до края на 2022 г. и да я замени с Advanced Trade в основното приложение и уебсайт (Sander Lutz/Decrypt)
Сандър Луц / Декриптирайте:

Coinbase казва, че планира да спре самостоятелната си услуга Pro, фокусирана върху търговците, до края на 2022 г. и да я замени с Advanced Trade в основното приложение и уебсайт.Самостоятелната услуга ще бъде заменена от Advanced Trade, функция в основното приложение на Coinbase.

Source link