July 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Cryptoys, която изгражда базирани на блокчейн игри за деца в партньорство с Dapper Labs, събра 23 милиона долара в серия A, водена от a16z, след старт от $7,5 милиона през октомври 2021 г. (Lucas Matney/TechCrunch)
Лукас Матни / Вземете Crunch:

Cryptoys, която създава базирани на блокчейн игри за деца в партньорство с Dapper Labs, събра 23 милиона долара в серия A, водена от a16z, след като зареди 7,5 милиона долара през октомври 2021 г.– Последните няколко месеца не бяха особено добри за пазара на NFT – докато обемът на транзакциите не се колебаеше значително…

Source link