June 30, 2022

loopnewz

News 24/7

Evinced, която помага на компаниите да изграждат достъпни уебсайтове и приложения, събра 38 милиона долара в серия B, водена от Insight Partners, с участието на Microsoft M12 и други (Мария Дойчер/SiliconANGLE)
Мария Дойчер / силиций:

Evinced, който помага на компаниите да изграждат достъпни уебсайтове и приложения, събра 38 милиона долара в серия B, водена от Insight Partners, с Microsoft M12 и други участници– Стартъп Evinced Inc. , който помага на компаниите да създават достъпни уебсайтове и мобилни приложения, получи 38 милиона долара финансиране, водено от Insight Partners.

Source link