June 30, 2022

loopnewz

News 24/7

Sanas, фокусиран в центъра за обаждания стартъп, който разработва гласов AI, който променя диалектите на потребителите в реално време, събра 32 милиона долара в серия A, водена от Insight Partners (Ingrid Lunden/TechCrunch)
Ингрид Лунден / Вземете Crunch:

Sanas, фокусиран в центъра за обаждания стартъп, който разработва гласов AI, който променя диалектите на потребителите в реално време, събра 32 милиона долара в серия A, водена от Insight PartnersСтартъп, наречен Sanas, изгради гласов AI, за да промени акцентите, и сега събра 32 милиона долара от GV и други

Source link