July 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Кризата в Махаращра: Защо курортите често решават политическата съдба на Индия


Демократичният процес в Индия позволява на всяка партия, която може да демонстрира, че има мнозинство – над половината от оценката в законодателните органи – да сформира правителство. Така че, когато изборните маржове са ниски, правителствата – особено коалициите – рискуват да бъдат изтеглени от краката си от съперничещи партии, а понякога и от недоволни законодатели.Source link