July 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Японец губи USB с лични данни на целия град


Градските власти казаха, че картата с памет включва имената, датите на раждане и адресите на всички жители на града. Той също така включва по-чувствителна информация, включително данъчни данни, номера на банкови сметки и информация за семействата, получаващи социално осигуряване.Source link