August 19, 2022

loopnewz

News 24/7

Реч на инвеститора: Единственият дългосрочен фонд на Tiger Global приключи второто тримесечие със спад от 63,6%, а основният му фонд с 50% спад през първата половина, след това "Минимизиране на ефекта" Инфлация (Antoine Garra/Financial Times)
Антоан Жара / финансови времена:

Реч на инвеститора: Единственият дългосрочен фонд на Tiger Global приключи второто тримесечие със спад от 63,6%, а основният му фонд падна с 50% през първото полугодие, след като „намали въздействието“ на инфлацията– Chase Coleman Group претърпя големи загуби и признава ефекта си от „омаловажаване“ на покачването на цените

Source link