August 12, 2022

loopnewz

News 24/7

Базираната в Берлин LiveEO, която предоставя аналитични инструменти за геопространствени данни от сателити, нарасна с 19 милиона, водена от MMC Ventures, след 5,25 милиона Серия А през 2021 г. (Ингрид Лунден/TechCrunch)
Ингрид Лунден / Вземете Crunch:

Базираната в Берлин LiveEO, която предоставя аналитични инструменти за геопространствени данни от сателити, набра 19 милиона евро, водени от MMC Ventures, след 5,25 милиона евро Серия А през 2021 г.– Когато става въпрос за геопространствени и картографски данни и как те могат да бъдат използвани от организации, сателитите продължават да играят…

Source link