August 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Защо Австралия ще работи по-усилено за изграждане на отношения с Индонезия


„Индонезия е най-големият ни търговски партньор, що се отнася до износа на австралийска пшеница. Това са много добри отношения в момента“, каза Брет Хоскинг, ръководител на GrainGrowers, индустриална група, и фермер във Виктория пред BBC News. . „Трябва да сме чувствителни към културната специфика на всяка страна, така че разбираме, че Индонезия е до голяма степен мюсюлманска страна. Ако положим допълнителни усилия за това, изграждаме много по-силни отношения.“Source link