August 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Раздел: Моето пътуване до „Мястото, за което никой не говори“


През март 2021 г. Спарш беше в Исламабад, столицата на Пакистан. На сутринта на полета си към дома на баба си и дядо си, на повече от 100 километра (60 мили), той се събуди рано. Носеше традиционното синьо салвар камиз и бял тюрбан и беше навит по специален начин. Той беше видял снимката на бащата на Ешар – неговият прадядо – и искаше да се върне в селото си, за да изглежда като него. Той взе такси с двама свои приятели и потегли. Седнал на задната седалка, Спарш държеше карта, която дядо му му беше дал, нарисувана от стари спомени.Source link