August 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Становище: Не се нуждаем от запитване от ACCC, за да ни каже какво се случва в австралийската верига за доставка на зърноНяма нищо ново относно призивите на някои политически органи на фермерите за разследване на ACCC във веригата за доставка на зърно.Source link