August 19, 2022

loopnewz

News 24/7

Afresh, която използва изкуствен интелект, за да помогне на магазините за хранителни стоки да намалят хранителните отпадъци, набра 115 милиона долара от серия B, ръководена от Spark Capital, с което общото й финансиране достигна 148 милиона долара (Deena Shanker/Bloomberg)
Дина Шанкър / Блумбърг:

Afresh, която използва изкуствен интелект, за да помогне на магазините за хранителни стоки да намалят хранителните отпадъци, набра 115 милиона долара от серия B, водена от Spark Capital, като общото й финансиране достигна 148 милиона долара.– Afresh Technologies Inc. , която прави програми, които помагат на магазините за хранителни стоки да намалят хранителните отпадъци, събра 115 милиона долара ново финансиране.

Source link