August 20, 2022

loopnewz

News 24/7

Местни пътнически маршрути: Резултати от сътрудничеството между ECU и главните пътища WA в книгаИзползването на препратки към местни езици и общи имена става все по-широко разпространено. Въпреки това, степента, до която много от пътищата, по които пътуваме, са произлезли от аборигенските пътеки, не е добре известна.Source link