August 16, 2022

loopnewz

News 24/7

Островното пътуване разкрива конфликта между Съединените щати и Китай в Тихия океан


Но Грей каза, че Китай винаги е бил умен и е особено наясно със стратегическото значение на региона. „Ако погледнете китайското писане в мозъчни тръстове, по въпроси на външната политика…[they] Пиша много красноречиво за това как различните острови отговарят на каналите за комуникация, морските линии през Тихия океан и са били през това през целия двадесет и първи век. “Source link