October 3, 2022

loopnewz

News 24/7

Бивш председател на панела, поставил началото на Закона за договаряне на новини в Австралия: 200 милиона австралийски долара+ от Google и Meta се вкарват в австралийската преса годишно (Anya Schiffrin/Poynter)
Аня Шифрин / показалец:

Бивш председател на групата, която постави началото на Закона за договаряне на новини в Австралия: 200 милиона австралийски долара+ от Google и Meta се изпомпват в австралийската преса годишно– Големите и малките търговски обекти таксуват съдържанието си и е в ход правителствен преглед, насочен към подобряване

Source link