October 3, 2022

loopnewz

News 24/7

Президентът на Австралийската търговско-промишлена камара Андрю Маккелар казва, че пристанищната реформа е ключова за повишаване на производителносттаРъководителят на бизнеса казва, че федералното правителство трябва да се насочи към неконкурентни австралийски пристанища, ако иска да има някаква надежда за съживяване на производителността от няколко десетилетни ниски нива.Source link