October 3, 2022

loopnewz

News 24/7

Arc, която предоставя дългово финансиране и дигитално банкиране на SaaS стартиращи фирми, набра 20 милиона долара в серия A, като е набрала 11 милиона долара първоначален дълг и 150 милиона долара дълг през януари 2022 г. (Mary Ann Azevedo/TechCrunch)
Мери Ан Азеведо / Вземете Crunch:

Arc, която предоставя дългово финансиране и дигитално банкиране на SaaS стартиращи фирми, набра 20 милиона долара в Серия А, като набра 11 милиона долара начален дълг и 150 милиона долара дълг през януари 2022 г.Arc, която има за цел да даде на стартиращите SaaS „начин да заемат, спестяват и харчат“ на едно място, събра 20 милиона долара в серия 1 кръг на финансиране.

Source link