October 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Заплатата за реален живот нараства до £10,90 на час


„В допълнение към осигуряването на достатъчно часове за служителите, за да имат приличен стандарт на живот, организациите трябва да преразгледат аспекти на заетостта, като гъвкава работа, възможности за напредък в кариерата и обезщетения за финансово благополучие, например стипендии за професионални заболявания или заеми при затруднения“, той каза.Source link