October 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Изтекъл проект на законодателство на ЕС относно пазарите на криптоактиви призовава a "Същността на формата" Подход за прилагане, което означава, че правилата могат да се прилагат за някои NFT (Jack Schickler/CoinDesk)
Джак Шеклър / CoinDesk:

Изтекъл проект на законодателство на ЕС относно пазарите на криптоактиви настоява за прилагане на подход „същност над модел“, което означава, че правилата могат да се прилагат за някои NFTИзтекла чернова на текста, прегледана от CoinDesk, показва, че правилата могат да се прилагат за сегментирани NFT.

Source link