September 29, 2022

loopnewz

News 24/7

OpenAI с отворен код Whisper, системата за разпознаване на реч, обучена над 680 000 часа "Многоезични и многозадачни данни, събрани от мрежата" (Кайл Уигърс/TechCrunch)
Кайл Уигърс / Вземете Crunch:

OpenAI отворени източници Whisper, система за разпознаване на реч, обучена на 680 000 часа „многоезични, многозадачни, модерирани данни, събрани от мрежата“Разпознаването на реч все още е предизвикателство в областта на изкуствения интелект и машинното обучение. В крачка към решаването му…

Source link