September 26, 2022

loopnewz

News 24/7

Изтекла презентация показва, че Google работи върху безплатни медийни формати за HDR видео и 3D аудио, в опит, известен вътрешно като Project Caviar (Janko Roettgers/Protocol)
Янко Рутгерс / протокол:

Изтекла презентация показва, че Google работи върху безплатни медийни формати за HDR видео и 3D аудио, в опит, известен вътрешно като Project Caviar.– Google търси Dolby Atmos и Dolby Vision: компанията се стреми да въведе два нови медийни формата, за да доставя HDR видео …

Source link