September 26, 2022

loopnewz

News 24/7

Разстройство на Листър: независим преглед


„Възнамерявам да направя преглед на това, което доведе до събитията през уикенда, както и да потърся някои независими идеи за това как можем всички ние – съветът, полицията и общностите – да се поучим от това и какво можем да направим на местно ниво, за да се гарантира, че това няма да се случи отново.“Source link