September 29, 2022

loopnewz

News 24/7

Селските райони са „по-засегнати“ от кризата с разходите за живот


Греъм Бигс, главен изпълнителен директор на Rural Services Network, която представлява селските съвети и други доставчици на услуги, каза: „Остарялата инфраструктура и наследството от други фактори, като лош транспорт и широколентова свързаност, възможности за работа и търсене на жилища, означават, че много селски райони са по-изолирани, отколкото предполагат. Всички карти допринасят за по-високи общи разходи за живот.Source link