September 26, 2022

loopnewz

News 24/7

Уязвимост при преминаване на директория на Python беше открита през август 2007 г., но никога не беше коригирана, потенциално засягайки 350 000 проекта с отворен код и потенциално може да доведе до изпълнение на код (Ionut Ilascu/BleepingComputer)
Йонот Иласко / компютър:

Уязвимост при преминаване на директория на Python беше открита през август 2007 г., но така и не беше коригирана, което потенциално засяга 350 000 проекта с отворен код и може да доведе до изпълнение на кодУязвимостта в езика за програмиране Python, която беше игнорирана в продължение на 15 години, сега отново е в центъра на вниманието…

Source link