NHS: Ще улесня срещата с личния лекар, обещава КофиМинистърът на здравеопазването разкри планове за увеличаване на достъпа, но лекарите казват, че те няма да имат голям ефект.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *