October 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Adobe твърди, че Figma ще му помогне да преосмисли инструментите за проектиране за облачната ера; Конкурентният продукт на Adobe, XD, направи само $15 милиона годишни приходи след седем години (Ina Fried/Axios)
Ина Фрид / Аксиос:

Adobe твърди, че Figma ще му помогне да преосмисли инструментите за проектиране за облачната ера; Конкурентният продукт на Adobe, XD, генерира само $15 милиона годишни приходи след седем годиниРъководителите на Adobe смятат, че много критици, които са купили покупката на Figma за 20 милиарда долара, липсват.

Source link