October 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Goldman Sachs: Твърденията за сексуално насилие, разкрити в съдебно дело за пристрастие към заплащането


„Подаването на жалби от страна на ищците не отразява реалността в Goldman Sachs“, каза говорител. „Дискриминация, тормоз и злоупотреба под каквато и да е форма не са приемливи в Goldman Sachs и когато бъдат идентифицирани, се предприемат незабавни действия, включително прекратяване. От уважение към хората, които участват, няма да коментираме индивидуални оплаквания.“Source link