October 1, 2022

loopnewz

News 24/7

Център за противодействие на цифровата омраза: Най-големият "включително" Форумът стана по-насилствен; Google, YouTube, Cloudflare, Twitter и Discord улесняват неговия растеж (Taylor Lorenz/Washington Post)
Тейлър Лоренц / Вашингтон пост:

Център за борба с дигиталната омраза: Най-големият форум “incel” става все по-насилствен; Google, YouTube, Cloudflare, Twitter и Discord улесняват неговия растежЦентърът за борба с дигиталната омраза анализира повече от 1 милион публикации, показващи нарастване на застъпничеството за изнасилвания и масови убийства

Source link