Летищата може да изоставят правилата за течности в багажа до 2024 гБутилката от 100 ml може да бъде дерегулирана благодарение на 3D скенери, които се използват пилотно на летищата.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *