Назначен е адвокат, който да разследва оплакванията относно поведението на Доминик РаабПравителството назначава адвокат по трудово правоотношение, който да разследва оплакванията относно поведението на Доминик Рааб.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *